วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

หนังสือพิมพ์เชื่อถือได้หรือไม่
สุดท้ายนี้ แนวโน้มสำคัญในปัจจุบัน คือ ผู้ประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ต่างพยายามขยายธุรกิจ ออกไปยังสื่ออื่นๆ เป็นการเพิ่มเติม เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ฯลฯ ทำให้หนังสือพิมพ์อยู่ในรูปธุรกิจอย่างเต็มตัว ต้องพยายามแสวงหาผลกำไรอย่างตัวเป็นเกลียวเพื่อนำเงินมาขยายธุรกิจ


ยิ่งไปกว่านั้น หนังสือพิมพ์ยังต้องพึ่งพาค่าโฆษณาในระดับสูง โดยกรณีสหรัฐฯ พึ่งพาค่าโฆษณาในอัตราสูงถึง 85% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่หนังสือพิมพ์ในทวีปยุโรปจะพึ่งพาค่าโฆษณาเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 60-70 ยิ่งก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้นไปอีก


ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มว่าหนังสือพิมพ์จะมีจุดยืนที่ไม่เป็นกลางมากขึ้น โดยเสนอข่าวสารเอนเอียงให้การสนับสนุนแก่บุคคลหรือบริษัทที่ตนเองมีผลประโยชน์ร่วมกัน และโจมตีบุคคลที่มีพฤติกรรมขัดผลประโยชน์ของตนเอง ดังนั้น จากการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ พบว่าสาธารณชนได้ลดความเชื่อถือหนังสือพิมพ์ลงจากระดับ 80% ในปี 2528 เหลือเพียง 59% ในปี 2545


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น