วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

หนังสือพิมพ์ อาวุธหรือเครื่องมือ

หนังสือพิมพ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงสมัยปัจจุบัน แต่ละยุคแต่ละสมัย หนังสือพิมพ์มีหน้าที่ในการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถรับรู้และทันเหตุการณ์ที่เกิดมากมาย

หนังสือพิมพ์เปรียบเป็นแหล่งข่าวสาร แหล่งข้อมูล การทำหนังสือพิมพ์ในอดีตจะพบเจอกับสิ่งที่ เป็นเผด็จการ ท้าทาย แต่ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์มักถูกอำนาจเงินเข้ามากำหนดทำให้ข้อมูลข่าวสารบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น